บริการก่อนการขายหากคุณจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เสริมรถพ่วง คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา และเราจะบันทึกข้อมูลลูกค้าและจัดเก็บอย่างถูกต้อง บริการทางเทคนิคสนับสนุนก่อนการขายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: 

1) บริการสนับสนุนนอกสถานที่ การแนะนำผลิตภัณฑ์นอกสถานที่ การสื่อสารทางเทคนิค การอภิปรายโครงการ ฯลฯ 

2) บริการให้คำปรึกษาทางไกล สื่อสารความต้องการและปัญหาของโครงการผ่านทางโทรศัพท์ เครื่องมือส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ฯลฯ 

3) บริการโซลูชั่น ตามผลลัพธ์ของการสื่อสารนอกสถานที่และระยะไกล ส่งออกแผนผลิตภัณฑ์โดยรวม การตอบสนองการวิเคราะห์ความต้องการ แผนการดำเนินการ ฯลฯ