งาน หมวดหมู่ ระดับ ตัวเลข เวลา รายละเอียด
จ๊อกกี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงงาน การศึกษาระดับวิทยาลัยจูเนียร์ 20 2024-12-21
ตำแหน่งงานขาย การตลาดทางโทรศัพท์ การศึกษาระดับวิทยาลัยจูเนียร์ 10 2024-07-13
พนักงานขาย การตลาดทางโทรศัพท์ การศึกษาระดับวิทยาลัยจูเนียร์ 6 2024-03-14
หัวหน้ากะ การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงงาน การศึกษาระดับวิทยาลัยจูเนียร์ 6 2024-03-01
ผู้ตรวจสอบคุณภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงงาน การศึกษาระดับวิทยาลัยจูเนียร์ 5 2023-12-16